Theatervoorstelling ?Iets dat niemand weet? vandaag in premire

donderdag 14 februari 2013

Drachten - Donderdag 14 februari gaat de theatervoorstelling ?Iets dat niemand weet? in premire in theater De Lawei in Drachten.

De voorstelling gaat over gevaren op internet door contacten dieniet zijn wat ze lijken. Het theaterstuk is gemaakt op initiatief van de politiein Noord Nederland met steun van het Programma Aanpak Cybercrime van deNederlandse politie. Theatermaker Dominic van Vree, plotseling overleden op 16januari van dit jaar, ontwikkelde de voorstelling. De productie is in handen vanOrganisatiebureau Geert Lameris.

Grooming

Drie maanden lang keek Dominic van Vree mee over de schouder van dezedenpolitie en nam verschillende dossiers door. ?Grooming?, zoals deze vorm vancybercrime genoemd wordt, vormde de basis voor de theatervoorstelling Ietsdat niemand weet. Deze is vooral bedoeld om ogen te openen en de interactiemet leerlingen, ouders en docenten aan te gaan. Met begeleidendgespreksmateriaal wordt aan hen gevraagd: hoe ga je op internet om met jepersoonlijke gegevens en wat doe je wanneer het mis dreigt te gaan?

Preventieproject Ons kind niet

De theatervoorstelling ?Iets dat niemand weet? is onderdeel vanpreventieproject Ons kind niet, ontstaan als samenwerking van Politie,Organisatiebureau Geert Lameris en theatermaker Dominic van Vree. De naam vanhet project verwijst naar het geloof van ouders dat het hun kind niet zaloverkomen. Vaak wordt gedacht dat veel kan voorkomen door een goede opvoeding.Bij grooming is dit niet vanzelfsprekend: het kan iedereen overkomen.

Politie-initiatieven

De voorstelling laat zien wat grooming is, en bespreekt het fenomeen in eenbreder perspectief van digitale criminaliteit en oplichting. Om de betrokkenheidten aanzien van online veiligheidsthemas onder jongeren te verhogen en omonline met ze in contact te komen ontwikkelde de politie eerder alvraaghetdepolitie.nl en kenjevrienden.nu. Op vraaghetdepolitie.nl kunnenjongeren (anoniem) een vraag stellen aan of chatten met politiemensen. Zekrijgen dan snel een betrouwbaar antwoord. Online aanwezigheid verlaagt dedrempel voor jongeren om met de politie contact op te nemen. Op 21 februari en 7maart staat de chat op vraaghetdepolitie.nl in het teken van grooming. De gamekenjevrienden.nu over online gevaren wil jongeren bewust maken van het feit datje je op internet anders kunt voordoen dan je bent. Ze weten het wel, maarhouden daar toch niet altijd rekening mee. Daarnaast is de politie betrokken bijmeldknop.nl, een website die informatie, hulp en advies biedt wanneer jongereniets vervelends meemaken op internet.

Premiere

De premire van Iets dat niemand weet, vindt plaats op donderdag 14februari in schouwburg De Lawei in Drachten. Om vier uur zijn vertegenwoordigersvan scholen en hulpverleningsorganisaties welkom, waar zij kunnen kijken of devoorstelling geschikt is voor hun school. ?s Avonds wordt de voorstellinggespeeld voor medewerkers van politie en andere genodigden.

Voor informatie over het project kunt u kijken opwww.ietsdatniemandweet.com.Boekingen van het theaterstuk gaan via Organisatiebureau Geert Lameris, tebereiken via info@geertlameris.nl of050-577 7858.Meer informatie vindt u op

WebsiteDominic van Vree

Website GeertLameris

PersberichtPolitie van 7 januari 2013

Website Schoolen Veiligheid

Vraag het de politie

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Nijega | 112 alarmeringen Nijega | Goedkoop Tanken in Nijega | Supermarkten in Nijega | Weerbericht Nijega