Feestelijk drukke Koninginnenacht in Noord-Nederland

dinsdag 30 april 2013

Drachten - PROVINCIES GRONINGEN / DRENTHE / FRYSLAN - De zeer druk bezochte Koninginnenacht is maandag op dinsdag in Noord-Nederland feestelijk verlopen. Vooral in de steden Groningen, Leeuwarden en Assen kwam het publiek massaal naar de georganiseerde festiviteiten. In totaal werden in heel Noord-Nederland veertien verdachten aangehouden.

Groningen

De politie in Groningen kon het massaal toegestroomde publiekmet behulp van diverse afzettingen goed en veilig managen. Om 21:00 uur werd opverschillende plekken in de binnenstad de straten naar de Grote Marktafgesloten. Het publiek werd via de twitteraccounts @polgroningen, degemeenteaccount @Feest050 en de Oranjevereniging vanuit @oranjegroningen endiverse matrixborden op tekstkarren op de hoogte gehouden van bijzonderheden enafzettingen. Omstreeks 02:00 uur bereikte de extreme drukte zijn hoogtepunt. Om02:00 uur werd de muziek op alle podia beindigd. Hierna veranderde debinnenstad van Groningen van een geslaagde en gezellige Koninginnefeest in eendrukke stapavond. Tijdens de nacht werd slechts 1 verdachte aangehouden voormishandeling. De politie moest wel bij enkele vecht- en duwpartijtjes optreden.

Leeuwarden

In Leeuwarden was het ook druk qua bezoekers. In de Friesehoofdstad waren maatregelen getroffen om de aanloop van mensen te regelen, zodathet feest ordelijk en veilig zou verlopen. Via de Twitteraccounts @polfryslan en@gemeente_lwd werd het uitgaanspubliek genformeerd. Tijdens de nacht werdennegen verdachten aangehouden voor mishandeling (4x), verstoren van de openbareorde (3x), vernieling (1x) en belediging (1x). De politie moest bij meerderevecht- en duwpartijtjes optreden.

Assen

In de Drentse hoofdstad kwam ook veel publiek naar degeorganiseerde festiviteiten. In Assen werden 4 verdachten aangehouden. Hierging het om openlijke geweldpleging (3x) en mishandeling (1x). De politie moestook in Assen bij enkele vecht- en duwpartijtjes optreden. In Assen werd hetuitgaanspubliek op de hoogte gehouden via de twitteraccounts @poldrenthe en@gemeente_assen.

Tevredenheid

De politie is zeer te spreken over de feestelijke en ordelijkehouding van het uitgaanspubliek. Ook de inzet van diverse afzettingen in debinnenstad hebben tussen 21:00 uur en 03:00 uur effectief gewerkt. De politie ende gemeente Groningen, Leeuwarden en Assen kijken terug op een zeer geslaagdeKoninginnenacht.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Nijega | 112 alarmeringen Nijega | Goedkoop Tanken in Nijega | Supermarkten in Nijega | Weerbericht Nijega